Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

ROSALIA kézikönyvek 4. Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken

Kiadás dátuma: 2019.09.13

Az „Élet az erdőben” projekt A projekt célja az volt, hogy elősegítse a magyarországi Natura 2000 erdők védelmét az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, valamint a civil és állami természetvédők közötti kommunikáció erősítésével, illetve a szakirodalmi és szakmai háttér erősítésével. A projekt keretében elkészített megalapozó tanulmányok a különböző erdőgazdálkodási módszerek ökológiai, gazdasági és társadalmi hatásainak elemzésével, összevetésével egyaránt foglalkoztak. A kommunikáció erősítésében nagy hangsúlyt kaptak a személyes részvételen alapuló programok, ezeken közel 2000 szakember és erdőtulajdonos vett részt. A szakmai egyeztetések, kerekasztal-beszélgetések nagy szerepet játszottak a Natura 2000 erdőterületeken folytatott erdőgazdálkodás és természetvédelmi kezelés problémáinak, kihívásainak azonosításában, illetve az esetleges konfliktuskezelésben is. A kapacitásfejlesztési tevékenységek keretében megvalósult tájékoztatók és képzések során (terepi bemutatókon, belföldi és külföldi tanulmányutakon) a résztvevők bővíthették tudásukat a természeti értékekre kedvező hatású erdőgazdálkodási módszereket illetően, illetve információhoz juthattak a Natura 2000 intézkedések hátteréről és a hozzáférhető támogatási lehetôségekről. A projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását biztosítják a létrejött szakmai kapcsolatok, illetve az elkészült oktatási, képzési anyagok, kézikönyvek és tájékoztató füzetek, melyek a gyakorlati szakemberek munkáját segítik.

Letöltés

Rosalia tanulmánykötetek 10. - Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén

Kiadás dátuma: 2018.07.03

A Turjánvidék a Duna jégkorszakban elhagyott medrében kialakult, száraz homokbuckákkal tarkított lápos terület, mely a Duna–Tisza közén kb. 100 km hosszan, és néhány kilométer szélességben kíséri végig a folyót. A Rosalia sorozat 10. tagjában e sokszínű, izgalmas világ északi részén, a Turjánvidék Natura 2000 területen zajló tudományos tevékenységet mutatjuk be. A kötet összefoglalja a kutatások és a gyakorlati természetvédelem terén egyaránt nagy múlttal rendelkező Ócsai Tájvédelmi Körzetben, illetve Dabasi Turjános Természetvédelmi Területen eddig elért fontosabb eredményeket. Különleges helyzetet teremt, hogy ezen a területen fekszik hazánk második legnagyobb aktív katonai lőtere, a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér. A nagy természeti gazdagságú katonai terület a kutatók számára korábban nehezen volt bejárható, így természeti értékeit csak felületesen ismertük. Kötetünk közreadja e korábbi ismereteket kiegészítve az utóbbi években zajló intenzív feltárás eredményeivel is. Könyvünk a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” című LIFE+ pályázat keretében készült el.

Letöltés

Rosalia tanulmánykötetek 9. - Erdőállapot-értékelés középhegységi erdeinkben

Kiadás dátuma: 2017.04.19

A Rosalia sorozat 9. része szemelvényeket mutat be „Az erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban” című kutatási pályázat eredményeiből. A 2012 és 2017 között megvalósult projekt az Északi-középhegység, ezen belül a Börzsöny, a Mátra, a Bükk és az Aggteleki-karszt Natura 2000 erdei élőhelyeinek és a hozzájuk kötődő néhány élőlénycsoport (erdőlakó madarak, denevérek és xilofág rovarok) állományainak megőrzését elősegítő kutatásokat hajtott végre. A kötet első fele egy újszerű erdőállapot-értékelési módszertannak és a három terepidény során végrehajtott erdő-térképezés eredményeinek bemutatásával foglalkozik. A kötet második fele a Börzsönyben végzett zoológiai felmérések adatainak elemzéséből született tanulmányokat tartalmazza. E tanulmányok az erdőlakó madarak és a holtfához kötődő Natura 2000 bogárfajok felmérési adatainak és az erdőállapot-felmérés során született háttéradatoknak összefüggéseit vizsgálják.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 3. szlovák nyelvű összefoglalója: Experimentálna eliminácia inváznych druhov rastlín – súhrn

Kiadás dátuma: 2015.10.02

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

Letöltés

ROSALIA Handbooks 3. Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

Kiadás dátuma: 2015.07.23

The second, revised and expanded edition of this volume was supported by ’Conservation of priority natural values in Turjánvidék Natura 2000 site southern unit’ LIFE+ Nature program (LIFE10NAT/HU/000020). For detailes on the project see www.turjanvidek.hu. The first publication of this volume was funded by the European Regional Development Fund of the European Union (HUSK/1101/2.2.1/0052) (www.husk-cbc.eu; www.hungary-slovakia-cbc.eu). The content of the current volume does not necessarily represent the official position of the European Union.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 3. Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai

Kiadás dátuma: 2015.05.19

A kiadvány második, átdolgozott és bővített kiadása a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ Természet program (LIFE10NAT/HU/000020) támogatásával készült el. Ha többet szeretne megtudni pályázatunkról, keresse fel honlapunkat: www.turjanvidek.hu A kiadvány első kiadása az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 2. Frank Tamás – Szmorad Ferenc: Védett erdők természetességi állapotának fenntartása és fejlesztése

Kiadás dátuma: 2015.01.22

E kötet megjelenését a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE/B/0010/2.3/X) támogatása tette lehetővé.

Letöltés