Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

2. Megoldási lehetőségek általános leírása

25 témakört bontunk ki részletesebben, de természetesen ez nem fedi le a teljes palettát, és természetesen a természetben, vagy épp a természetalapú projektekben ezek kombinációja, altípusai fordulnak elő, mert a legfontosabb hogy a természet, és így a természetalapú megoldások is bár azonos alapelvekre épülve, de egyedi megoldásokkal reagálnak minden helyzetre.

01. Szántóföldek

Hazánk jelentős részét (több mint a felét) szántóföldek borítják. A szántóknak közvetve és közvetlenül jelentős hatásuk van a tájban zajló folyamatokra, a táj képére és természetességére, vízháztartására, ezért az Útmutatóban számos ponton tárgyaljuk a szántók hatásának természetalapú mérséklését.

Tovább

02. Erdők

Az erdők sokrétű szerepe közismert. A táji szintű vízmegtartásban a fás vegetációnak kiemelkedő jelentősége van hegy- és dombvidéken, síkvidéken egyaránt. Az erdők önmagukban „természetalapú megoldások”.

Tovább

03. Települések belterülete

A települések az emberiséggel egyidős, de egyre növekvő területű és hatású területhasználatok. A táj vízháztartását jelentősen befolyásolják és nagymértékben kitettek, pl. a villámárvizeknek.

Tovább

04. Művelésiág-váltás

Az utóbbi évszázadokban számos olyan területet vett birtokba az emberiség, mely egyes művelési ágak szerinti gazdálkodásra eredendően nem alkalmas. Sőt, sok esetben ma sem alkalmasak teljes mértékben. Ilyen területek, például, a mélyfekvésű, vízállásos szántók, vagy a meredek, könnyen erodálódó domboldalak szántói, gyepjei, de sok beépített terület is.

Tovább

05. Időszakos vízfolyások, vízmosások

A domb- és hegyvidéki tájat gyakran szabdalják időszakos patakok medrei és vízmosások. A természetes jelenség mögött azonban emberi hatások is állhatnak.

Tovább

06. Régi patak- és folyómeder

A természetes tájformálódás és a folyószabályozás révén számos ősi medermaradvány és holtág található alacsonyabb fekvésű tájainkon. E holtmedrek vízellátása, többek között, a táji vízháztartás javításában is fontos lehetőség.

Tovább

07. Szikes tavak és szikes területek rehabilitációja

A szikes élőhelyek sajátos, vízhatás alatt álló területek, melyek hazánk alföldi tájaira jellemzők. Természetvédelmi és vízgazdálkodási jelentőségük kiemelkedő.

Tovább

08. Mocsárrehabilitáció

A mocsarak és a lápok a szikes élőhelyekhez hasonlóan a hajdani vízi világ hírmondói. Régen hatalmas területek foglaltak el, mára jelentős részük kiszáradt.

Tovább

09. Zsilip

A vízmegtartás könnyen érthető módja zsilipek építése. Zsilipekkel folyók, patakok, csatornák, tavak medrében lehet a vízszintet, a víz mennyiségét szabályozni. Önmagában természetalapú megoldásnak nem nevezhető, de a víz természetes mélyvonulatokba kivezetésére is alkalmas.

Tovább

10. Lecsapoló árok feltöltése

A lecsapoló árok célja, hogy a társadalom és a gazdaság meghatározott céljaira túlságosan vizes területekről a vizet levezesse, elszállítsa. Az árkok feltöltésével a lecsapoló hatást meg lehet szüntetni.

Tovább