Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Igazgatóság


A Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997. november 28-án alapították meg. Az Igazgatóság jelenlegi területe Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyét fedi le.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a Pilis- a Visegrádi- és a Börzsöny-hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat közötti szakaszát és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja magában. A terület változatossága egyedülálló Magyarországon, amelyet a három nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz számos egyéb védett terület – nyolc tájvédelmi körzet, harminchat természetvédelmi terület, egy Európa Diplomás Terület, valamint egy Bioszféra Rezervátum is tartozik.

Az Igazgatóság legfontosabb feladata a védett természeti területek fenntartásának megtervezése és végrehajtása, a kutatásszervezés, az ismeretterjesztés és a vagyongazdálkodás. Emellett alapvető célkitűzés az Igazgatóság működési területén a táj jellegzetes képének, érintetlenségének, az élővilág zavartalanságának, fajgazdagságának és a vizek tisztaságának megőrzése; az erdők, a talaj és más megújuló erőforrások védelme; a kultúrtörténeti értékek megóvása.

Fontos kutatási tevékenység az élővilág folyamatos monitorozása, ami a kiválasztott élőhelyek, társulások bizonyos tulajdonságainak hosszú időn keresztül történő megfigyelését jelenti. Az így nyert adatsorok alapján, nyomon követhetők a természet állapotában bekövetkezett változások.

Az élőhelyvédelmi programok keretében a kedvezőtlen emberi beavatkozások hatásait ellensúlyozzuk védett fajok élőhelyeinek megóvása érdekében.

Fajvédelem tekintetében a magyarföldi husáng, a hagymaburok, a macskamenta, valamint a pilisi len védelme terén értünk el komoly eredményeket. A rákosi viperára hatásos beavatkozás nélkül biztos kipusztulás várna, a kékvércse és a kerecsensólyom populációk megvédése is fajvédelemi programok keretében zajlik.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a Természetvédelmi Őrszolgálat teljesít szolgálatot. Elsődleges feladatuk a védelem alatt álló területek, élőhelyek és fajok őrzése, további károkozások megelőzése a természetvédelmi kezelés hatósági eszközeivel: helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési vagy bűnügyi feljelentés.

Igazgatóságunk működéséről beszámolókat, letölthető adatokat, közérdekű pályázati felhívásokat talál itt:

www.dinpi.hu