Dabasi-turjános TT

Dabasi turjános (Fotó: Verő György)

Európában a hasonló termőhelyeket a mezőgazdaság már átalakította, és így különösen jelentős a közel természetes állapotában fennmaradt élőhely, és az ott található fajokban rendkívül gazdag társulások megóvása.

Védettségét a jelenleg hatályos, a Dabasi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 45/2007. (X. 18.) KvVM rendelet tartja fenn.

- A terület védetté nyilvánítása: 1966-ban, Országos Természetvédelmi Hivatal, 1939/65 sz. határozatával.
- Országos jelentőségű természetvédelmi területek közé sorolás: A természetvédelemről szóló 1961. évi 18. sz. tvr. végrehajtására kiadott 12/1971. (IV 1.) Korm. sz. rendelet alapján, az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2051/1875. sz. határozatával.
- A védett terület bővítése és fokozottan védetté nyilvánítása a 6/1987. (VII. 10.) sz. OKTH r. alapján történt meg.
- Törzskönyvi száma: 86/TT/66
- Kiterjedése: 148 ha, mely fokozottan védett.
- Érintett községhatár: Dabas

A védett természeti értékek rövid jellemzése:
A Pest vármegyei Duna-völgyi Lecsapoló és öntöző Társulat 1912. október 17-én kapott jogerős engedélyokiratot a Duna-völgyi főcsatorna megépítésére. A sokáig húzódó építési munkák, a sok tervváltoztatás, a többféle rendeltetés miatt ellenőrizhetetlen vízjárású, ma már csak Átok-csatornának nevezett mű sem csapolt le minden területet.
A terület fennmaradását az Ős Duna elvándorlása után a környező homok hátságról leszivárgó vizek és a felszín közelében lévő vízzáró, egykori tavi iszap felett kialakult időszakos magas talajvízállás biztosítja. Ezen az alapkőzeten a mélyedésekben tőzegképződés és láposodás indult, míg a magaslatokat csekély mértékben lepelhomok borítja.
A Dabas melletti védett területen lévő mocsárszemek (a homokbuckák közötti mélyedésekben kialakult nyirkos teknők, laposok) és a turján (ez az ingoványos, mélyen fekvő rét) a pusztulóban lévő alföldi ősi láperdők egykori képét idézi. A kőrises égerláp erdő lombkoronaszintjét az éger és a magyar kőris alkotja. A cserjeszint kutyabengében és kányabangitában gazdag. A gyepszint lágyszárú növényei közül említésre méltó a parti sás, a mocsári sás és a széleslevelű békakorsó. Ritkaság a fák tövén élő szálkás pajzsika és a tőzegpáfrány. Nagy tömegben virít májusban az erdei víztükrön a békaliliom.
A terület legnagyobb nevezetessége a kosborfélék páratlan gazdagsága. A homoki kaszálók a legritkább orchideák (kosborfélék) utolsó termőhelyei, tíz, jórészt igen ritka orchideafélének biztosít a terület zavartalan tenyészőhelyet.
E területen, a vízállások növényzetén, a mocsári kutyatejen élt (és talán él még) egy magyar különlegesség, egy éjjeli lepke a Metelka-medvelepke hernyója. A lepkét Metelka Ferenc dabasi gyógyszerész találta meg 1859-ben. A gyűjtők szerzési vágya és a lecsapolás a csak itt előforduló lepkefaj eltűnéséhez vezetett (1941-ben). Időközben Orgovány környékén újabb példányokat találtak.
A madarak közül említésre méltó a fokozottan védett nagy póling, hamvas rétihéja és a haris előfordulása.

Főbb veszélyeztető tényezők és speciális védelmi feladatok:
A Kiskunság turjánosain, pusztáin e században végrehajtott lecsapolások megváltoztatták annak ősi jellegét, elpusztították flóráját, faunáját, tönkretették tájképi szépségét. Pusztulnak a nádasok, a mocsárszemek, a rétek, s velük az állatvilág. Helyüket elfoglalják - a lecsapolt területeken - a kietlen szikesek, száraz homokpusztai gyepek.
A természetvédelem érdeke a további vízveszteség megakadályozása, a vizek visszatartása. További feladat a védett értékeket veszélyeztető műtrágyázás visszaszorítása.


Kapcsolattartó:

Ócsai Péter

E-mail:

ocsaip@dinpi.hu

Telefon:

+36 30 440 2781

Mi nyílik a kertemben?

Megjelent legújabb, a WWF Magyarországgal közösen kiadott kiadványunk az özönnövényekről.

Tovább

Itt a futrinka, hol a futrinka

– avagy Kutatók Éjszakája a Turjánvidéken. Nemrég fejeződött be jeladós magyar futrinka kutatásunk a Táborfalvai lőtéren, mely csaknem egy héten át, éjjel-nappal folyt.

Tovább

Fiókaáldás Táborfalván

Turny Zoltán, az MME hamvas rétihéja-védelmi munkacsoport koordinátorának beszámolója.

Tovább
További kapcsolódó hírek megjelenítése További kapcsolódó hírek elrejtése

Cincér újság (2015. nyár) – Turjánvidék, az Alföld rejtett kincse

A Cincér Újság a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság félévente megjelenő kiadványa. Az újság ingyenes terjesztésű, amely megtalálható bemutatóhelyeinken és nagyobb rendezvényeinken.

Kiadja: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy). Felelős kiadó: Füri András. Szerkesztő: Lichter Katalin

Letöltés

ROSALIA Handbooks 3. Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

The second, revised and expanded edition of this volume was supported by ’Conservation of priority natural values in Turjánvidék Natura 2000 site southern unit’ LIFE+ Nature program (LIFE10NAT/HU/000020). For detailes on the project see www.turjanvidek.hu.
The first publication of this volume was funded by the European Regional Development Fund of the European Union (HUSK/1101/2.2.1/0052) (www.husk-cbc.eu; www.hungary-slovakia-cbc.eu).
The content of the current volume does not necessarily represent the official position of the European Union.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 3. Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai

A kiadvány második, átdolgozott és bővített kiadása a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ Természet program (LIFE10NAT/HU/000020) támogatásával készült el. Ha többet szeretne megtudni pályázatunkról, keresse fel honlapunkat: www.turjanvidek.hu
A kiadvány első kiadása az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

Letöltés

Rosalia tanulmánykötetek 10. - Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén

A Turjánvidék a Duna jégkorszakban elhagyott medrében kialakult, száraz homokbuckákkal tarkított lápos terület, mely a Duna–Tisza közén kb. 100 km hosszan, és néhány kilométer szélességben kíséri végig a folyót. A Rosalia sorozat 10. tagjában e sokszínű, izgalmas világ északi részén, a Turjánvidék Natura 2000 területen zajló tudományos tevékenységet mutatjuk be. A kötet összefoglalja a kutatások és a gyakorlati természetvédelem terén egyaránt nagy múlttal rendelkező Ócsai Tájvédelmi Körzetben, illetve Dabasi Turjános Természetvédelmi Területen eddig elért fontosabb eredményeket. Különleges helyzetet teremt, hogy ezen a területen fekszik hazánk második legnagyobb aktív katonai lőtere, a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér. A nagy természeti gazdagságú katonai terület a kutatók számára korábban nehezen volt bejárható, így természeti értékeit csak felületesen ismertük. Kötetünk közreadja e korábbi ismereteket kiegészítve az utóbbi években zajló intenzív feltárás eredményeivel is. Könyvünk a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” című LIFE+ pályázat keretében készült el.

Letöltés

Mi nyílik a kertemben?

Megjelent legújabb, a WWF Magyarországgal közösen kiadott, kiadványunk az özönnövényekről. Hogyan segíthetjük a természet – és benne saját magunk – védelmét KERTÉSZKEDÉS KÖZBEN? Melyek azok a növények, amiket nem tudunk féken tartani a kertünkben, és onnan kiszabadulva a természetben is károkat okozhatnak? Mit ültessünk helyettük és hogyan szabadulhatunk meg tőlük? Ezekre a kérdésekre ad választ új kiadványunk.

Letöltés
További kapcsolódó kiadványok megjelenítése További kapcsolódó kiadványok elrejtése
Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.