Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Vízimadár paradicsom megújításának első lépcsője: a Dinnyési-fertő vizének leeresztése

Megjelenés: 2021.07.19

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #34495e;">A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság uniós támogatással végzi a nevezetes vízimadár élőhelyként számon tartott Dinnyési Fertő élőhelyeinek és bemutatásának fejlesztését.  A  védett terület jobb vízellátásának és ezáltal kedvezőbb környezeti feltételeknek a biztosítása paradox módon csak a víz időszakos leeresztésével valósítható meg. A munkálatok nincsenek hatással a Velencei-tó vízellátására.</span></strong></p>

A Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület hazai és külföldi ornitológusok és amatőr madarászok zarándokhelye. A partmenti szikesek, nádasok és nyílt vizek vadregényes mozaikja kanalasgémek, kócsagok és bölömbika részére biztosít fészkelő helyet, az őszi vonulás idején pedig több tízezer vadliba és réce pihen meg itt. A fertő szerepel a nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében, ún. Ramsari terület.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság új élőhelyek létrehozása és a természetbúvárok számára kedvezőbb feltételek kialakítása érdekében végez munkálatokat. Megújult a Madárdal tanösvény, amelynek részeként felépült egy látványos madármegfigyelő torony. További lépésként, a Dinnyési Fertő kedvezőbb vízellátásához szükség van a zsilipek felújítására és töltések elbontására. A vízimadár élőhelyek fejlesztése érdekében fészkelőszigeteket alakítunk ki. A madárgyűrűzés elősegítésére pallósor épül.

Mindez csak úgy valósítható meg, ha időszakosan, – a munkálatok idejére – leeresztjük a fertő vizét. Hogy természeti értékeinkben kár ne essék, a vízeresztésre a madarak költési időszakának végén, de ugyanakkor a hüllő- és kétéltű fajok vermelését megelőző időszakban kerül sor, az augusztus és november közötti időszakban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 530 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Címe: Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében (KEHOP-4.1.0-15-2016-00054). Várható befejezése: 2023. március 31. A fejlesztések összesen 1255 hektáron valósulnak meg, a Dinnyési fertő és a Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Területeken, valamint Sárréti Tájvédelmi Körzetben. Ebből a dinnyési vizes beruházás 196 hektárt érint.

További információ kérhető:

Kiss Péter, természetvédelmi őr

kissp@dinpi.hu

Kapcsolódó helyek

Dinnyési-fertő

A Dinnyési-fertő nem is olyan régen még a Velencei-tó szerves része volt, ma is jóformán csak a balatoni vasútvonal és az országút választja el a tó délnyugati részeitől. Védett, biztonságos vizein, nádasaiban számtalan madár talál ideális fészkelő és táplálkozóhelyet.

Tovább

Dinnyési-fertő TT

A Balaton felé vezető vasútvonal és a 7-es országút elkészülte előtt a Velencei-tó nádasai délnyugati irányban Dinnyés községig húzódtak. A vizes, nádas terület a Dinnyés-Kajtor csatorna (amely a Velencei-tó vízfeleslegét hivatott levezetni) két oldalán 1966 óta védett. A Velencei-tavon megnövekedett idegenforgalmi terhelés miatt az onnan kiszoruló védett madaraknak nyújt biztonságos, zavartalan élőhelyet.

Tovább

Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében

Időszak: 2016.09.01 - 2023.10.31

Megvalósult

A Mezőföld fejér vármegyei területére a több évszázados tájhasználat következtében mára az intenzív mezőgazdasági – különösen szántóföldi – gazdálkodás nyomja rá a bélyegét. Ebben a környezetben természetvédelmi szempontból kiemelt szerepet kapnak a még fennmaradt vizes élőhelyek.

Tovább