Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Szárazgyepek kezelése a máriahalmi Natura 2000 területen

Megjelenés: 2019.01.16

A Szárazgyepek megőrzése Közép-Magyarországon című, LIFE12NAT/HU/001028 azonosító számú pályázat keretében 9 projektterületen zajlanak élőhelyhelyreállítási munkálatok szárazgyepterületeken.

A Natura 2000 hálózat

Az Európai Unióhoz való csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes uniós direktívák közé tartozik a Madárvédelmi Irányelv és az Élőhelyvédelmi Irányelv.Ezek értelmében hazánk köteles volt az ország területén megtalálható, közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint állat- és növényfajok védelmében kijelölni a Natura 2000 hálózat részét alkotó területeket.

Az európai közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok (ún. jelölő élőhelyek és fajok) kedvező természetvédelmi helyzetét a természeti adottságok mellett sok esetben a területen folyó gazdálkodás alakította ki és őrizte meg a mai napig. A Natura 2000 területeken a rezervátumszerű védelem helyett a társadalmi, kulturális,gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolása kerül előtérbe,amelyben különösen hangsúlyos szerepet kap a hagyományos gazdálkodási formák folytatása, a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A Natura 2000 hálózatba tartozó területre ún. Natura 2000 fenntartási terv készül, amelyben részletezik az egyes területek természetvédelmi értékeit, célkitűzéseit,és előírásokat fogalmaznak meg a természeti értékek fenntartása érdekében. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a tervek nem kötelező érvényűek,betartásukat nem ellenőrzik, nem szankcionálják. A természetvédelmi szakemberek számára azonban meghatározó dokumentumok, mert területenként egyedi információkat és az ott előforduló élőhelyek alapján meghatározott kezelési javaslatokat tartalmaznak. A Natura 2000 területek nagy részére elkészült már a fenntartási terv, a közeljövőben pedig várható a továbbiak megalkotása is. Az elkészült fenntartási tervek az állami természetvédelem hivatalos honlapján érhetők el (www.termeszetvedelem.hu).

A pályázat keretében végzett kezelések

A Szárazgyep LIFE pályázat egyik projektterülete Máriahalom és Gyermely közigazgatási területén helyezkedik el, és az Epöli szarmata vonulat elnevezésű,kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen található. Ez a vonulat Komárom-Esztergom megyében 8 települést érint, és nevét az alapkőzetet adó, kb. 13–16 millió évvel ezelőtt keletkezett szarmata kori mészkőről kapta.

Ezen a projektterületen több jelölő szárazgyepi élőhelytípus,illetve ezekhez kötődően két jelölőfaj, a piros kígyószisz és a leánykökörcsin állománya is megtalálható.

A területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv egyik elsődleges célkitűzése a jelölő szárazgyepi társulások természetes fajkészletének és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.A terület kezelése szempontjából a mára jelentős kiterjedést elért zárt cserjések visszaszorítása, illetve átalakítása volna a legfontosabb feladat, ezek ugyanis korábban legeltetett sztyepprétek helyén alakultak ki. Szintén fontos volna a tájidegen fafajok alkotta állományok őshonos fafajokra történő lecserélése, valamint a gyepekben megjelenőinváziós fajok visszaszorítása. A terv kitér arra is, hogy a gyepeket jelentősen károsító terepmotorozás és quadozás visszaszorítása érdekében a Natura 2000 területen javasolt az utakat a közforgalom elől elzárni, a behajtást engedélyhez kötni. A területet a siklóernyőzők hagyományosan starthelyként használják. A konfliktusok elkerülése érdekében fontos a felelős személyek és a starthely pontos kijelölése. A lovas és kerékpáros nyomvonalak kijelölése csak meglévő,helyrajzi számmal rendelkező földutakon lehetséges.

A fent ismertetett célok elérése érdekében mintegy 6,5 hektáron szorítjuk vissza a szárazgyepekről a cserjéket, elsősorban a galagonyát, kökényt, fagyalt, veresgyűrű somot,vadrózsát. Emellett az inváziós fajoktól (elsősorban az akáctól) is megszabadítunk kb. 4 hektárt.

Schrett Andrea,
projektmenedzser

Szárazgyepek megőrzése / Conservation of dry grasslands

Időszak: 2013.09.01 - 2020.08.31

Megvalósult

A pályázat célja a DINPI igazgatási területén található természetközeli szárazgyepek megőrzése, állapotának javítása. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen kilenc helyszínen hajtunk végre élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokat veszélyeztetett helyzetű gyepterületeken. A legfőbb problémák, melyek megoldását várjuk a pályázati tevékenységek végrehajtásától:

Tovább