Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Pogácsa-legelő TT

<p>A védettség célja a Vértes-hegység előterében előforduló nagy kiterjedésű, természetszerű állapotú, összefüggő mocsárrétek és lejtősztyepprétek, továbbá a védett növény- és állatfajok megőrzése és fenntartása, a táji, kultúrtörténeti értékek, az ősi tájhasználat, a legeltetéses állattartás és az ehhez kapcsolódó néphagyomány fennmaradásának elősegítése, a terület természettudományos kutatása, a természeti értékek minél teljesebb megismerése, a természetvédelmi kezelés optimális módjának meghatározása érdekében, a természet iránt érdeklődők ismeretszerzésének, a térség természeti értékei bemutatásának elősegítése.</p>

Alapadatok

  • Az országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánító rendelet száma: 5/2014. (IX. 1.) FM rendelet.
  • Elhelyezkedése, kiterjedése: Fejér vármegyében, Csákvár és Zámoly közigazgatási területén, Csákvár 0151/12, 0165 és Zámoly 0185/2 helyrajzi számokon található, összesen 263,05 hektár kiterjedésű terület.


A védett természeti értékek jellemzése

A Pogácsa-legelő természetvédelmi területen található sztyepprétek kiemelkedő szépségű védett virágos növényei a nagy egyedszámban élő (40-50 ezer tő) agárkosbor (Anacamptis morio), és a több tízezer töves állományt számláló poloskaszagú kosbor (A. coriophora), az árvalányhaj-fajok (Stipa spp.) és a fokozottan védett pókbangó (Ophrys sphegodes). Növényföldrajzi ritkaság a lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa) előfordulása. A mocsárrétek virágos növényei közül leglátványosabbak: a védett mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a vérfű (Sanguisorba officinalis), a boglárkák (Ranunculus spp.) és a mocsári gólyahír (Caltha palustris).
A Pogácsa-legelő ízeltlábú-faunája különösen fajgazdag, védett fajai többek között a nagy pávaszem (Saturnia pyri) és a kis rókalepke (Nymphalis urticae). A legrészletesebb kutatás a madarak felmérésére irányult a területen: kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a kígyászölyv (Circaetus gallicus) és a vándorsólyom (Falco peregrinus) előfordulása. A terület e ragadozó madarak táplálkozóhelye. A zsákmányállatok (elsősorban a - szintén fokozottan védett - ürge (Spermophillus citellus) élőhelyének legeltetéssel történő fenntartása kiemelt feladat.

Részletek:

  • Kapcsolattartó: Klébert Antal
  • E-mail: kleberta@dinpi.hu
  • Telefon: +36 70 330 3854