Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Együtt az Európa Diplomás Szénásokért

Megjelenés: 2024.05.06

<p><span style="color: #20812e;"><strong>2024. május 3-án aláírásra került a Szénások Európa Diplomás területen folyó a természetvédelmi feladatok közös végrehajtásáról szóló háromoldalú megállapodás. </strong></span></p>

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő Zrt. és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata ezentúl közösen és összehangoltan végzi a területen a természetvédelmi, környezeti nevelési és kommunikációs feladatait.

A teljesség igénye nélkül az alábbi konkrét feladatokat vállalták a szervezetek:  

  • A Szénások Európa Diplomás területen található természetvédelmi és egyéb értékek őrzésében a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálata, a PP Zrt. erdészei és a Budakeszi Közterület-felügyelet Nagykovácsiban dolgozó közterület-felügyelői eseti jelleggel, előzetesen egyeztetett akciókat szerveznek.

  • A PP Zrt. a Nagykovácsi községhatárban fekvő, saját kezelésű erdőterületein a faállományviszonyokhoz alkalmazkodó, legmagasabb szintű erdei ökoszisztéma szolgáltatást nyújtó természetközeli erdőgazdálkodást folytat.

  • A DINPI és PP Zrt. szakmai segítséget nyújtanak az Önkormányzat számára a természetvédelmi és erdőgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben.

  • A szemléletformálás, ismeretterjesztés és turizmus terén közösen kommunikálnak, kiadványaikban és egyéb felületeikben a téma kapcsán egymást megemlítik.

  • A DINPI kedvezményes belépést biztosít a piliszentiváni Pilisi Len Látogatóközpontjába, illetve a szervezett programokra a Nagykovácsiban állandó lakcímmel rendelkező kiskorúak, valamint a Nagykovácsiban székhellyel rendelkező oktatási és szociális intézmények tanulói/gondozottjai számára.

  • A DINPI biztosítja a Nagykovácsiban található két tanösvény (Nagy-Szénás és Sisakvirág) fenntartását.

  • Nagykovácsi Önkormányzata mindezek fejében évi 100.000.-Ft-os támogatást ad a DINPI részére.
  • A DINPI és a PP Zrt. együttműködik a Nagykovácsi Általános Iskolával, mint Öko-Sulival, és a Nagykovácsi Kispatak Óvodával, mint Zöld-Óvodával a környezettudatos nevelés érdekében.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója, Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi polgármestere, és Baranyai Zsolt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese írta alá a megállapodást.

Az eseményen részt vettek a Nagykovácsi Önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt., a DINPI munkatársai, továbbá a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, a Nagykovácsi Általános Iskola, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, a Budakeszi Közterület-felügyelet és a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületének képviselői. A megállapodás ünnepélyes aláírását követően a résztvevők bejárták a frissen felújított Nagy-Szénás tanösvényt.

Az aláírását követően a felújított Nagy-Szénás tanösvény bejárására került sor. 

A DINPI a „Szárazgyepek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén” című LIFE19 NAT/SK/000895 pályázat keretében újította fel a Nagy-Szénás tanösvényt. A 2,5 km hosszú tanösvény 7 állomáson keresztül mutatja be a terület értékeit és érdekességeit. A tanösvény bejárásához készült egy tartalmas és egyszersmind játékos vezető füzet is, melyet a Pilisi Len látogatóközpontban, illetve a Nagykovávcsi Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek az érdeklődők, vagy innen letölthetik: https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/nagy-szenas-tanosveny

 

 

 

Kapcsolódó helyek

Szénások Európa Diplomás Terület

A Szénások dolomit hegyeit a Budai-hegységben az 1800-as évek vége óta az egyik kiemelkedő jelentőségű hazai természeti területként tartják számon. A társulások számos bennszülött (endemikus) és maradvány (reliktum) faj élőhelyét jelentik, közülük a pilisi len (Linum dolomiticum) a világon egyedül itt él. Értékét az Európa Tanács 1995-ben Európa Diploma adományozásával ismerte el. Természetvédelmi kezelésére 2003-ban az Európai Közösség LIFE-Nature programjából nyertünk támogatást.

Tovább

Szárazgyepek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén

Időszak: 2020.09.01 - 2027.02.28

Folyamatban

A projekt magyarországi célterületein elsősorban négy, a Pannon Biogeográfiai Régió száraz gyepeiben élő, veszélyeztetett, endemikus, ill. ritka növényfaj természetvédelmi helyzetét kívánja javítani. A projekt Magyarországon és Szlovákiában fekvő beavatkozási területei nagyrészt lefedik a célfajok teljes populációjának elterjedését.

Tovább