Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

BISEL 2021 eredmények és új versenykiírás

Megjelenés: 2021.07.02

<p><span style="color: #34495e;"><strong>A 2020-21. évi BISEL verseny eredményei, illetve a 2021-22. évi „Víztükör” verseny és fotópályázat kiírása.</strong></span></p>

A 2020-21. évi BISEL versenyt és döntőt a járványhelyzetre való tekintettel ismét online formában kellett megrendeznünk.

A versenyen 125 csapat indult és oldotta meg a "belépő" online feladatlapot.

A 2. fordulóban három, vizes élőhelyhez kötődő táplálékláncot kellett bemutatniuk a csapatoknak szabad technikai megoldással; ezt a fordulót 106 csapat teljesítette.

A 3. fordulóban digitális fotóalbum készítése volt a feladat a vízi makrovilágról, vízi élőhelyekről, növény- és állatvilágról, BISEL életképekből; 60 csapat készítette el a fotóalbumot. A BISEL vízvizsgálat elvégzése is feltétel volt a továbbjutáshoz.

A döntőbe 25 csapat jutott - 12 csapat a 7-9., 13 csapat a 10-12. évfolyamból. A döntőben a csapatoknak prezentációban kellett bemutatniuk maximum 8 percben, hogy az életet adó víz minősége, hiánya, vagy épp bősége milyen hatással van a természeti környezetre, növényekre, állatokra és az emberre.

A fordulók, a vízvizsgálat, a plusz tevékenységek és a döntő pontszáma alapján alakult ki a végső sorrend:

A 7-9. évfolyamos korosztályban

  1. helyezett a Kaprera Tanoda 3-1 csapat (Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Budapest) 217,8 ponttal;
  2. helyezett a Pocsaji vízipók csodapók csapat (Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Pocsaj) 216,71 ponttal;
  3. helyezett a Levelibékák csapat (KMASZC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Piliscsaba) 212,87 ponttal.

Különdíjat érdemelt a Bödöncsigák csapat (Bükkábrányi Arany János Általános Iskola) a döntőre készített kimagasló prezentációjáért.

A 10-12. évfolyamos korosztályban

  1. helyezett a KutaTók csapat (Neumann János Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium, Eger) 218, 22 ponttal;
  2. helyezett a GumicsizmÁSZOK csapat (Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) 205,8 ponttal;
  3. helyezett a Légivadászok csapat (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen) 201,41 ponttal.

Különdíjat érdemelt a Mászkarákok csapat (Középiskolai Leánykollégium, Budapest) a versenyben nyújtott teljesítményéért.

Gratulálunk a nyertes csapatoknak - és valamennyi, a versenyben résztvevő csapatnak - és felkészítő tanáraiknak a versenyre való sikeres felkészülésért és az elért eredményekért.

A díjátadót várhatóan ősszer tudjuk megtartani a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban; az érintett csapatokat e-mailben értesítjük majd.

Pihentető nyarat, kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk, és várjuk vissza a csapatokat a következő évi versenyre:

2021-2022. évi BISEL országos verseny

VERSENYFELHÍVÁSA

„Víztükör”

Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közreműködésével országos versenyt hirdet a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program keretében „Víztükör” címmel általános és középiskolák 7-12. évfolyamos tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam).

A versenyre 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: a kisvízfolyások vizsgálata, állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élőviláguk megismerése, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők, a 2021-2022. évi versenyben különösen a vízjárás olykor szélsőséges változását okozó természetes folyamatok, illetve emberi tevékenységek megfigyelése. További cél az élményszerű feladatokon keresztül a vízfolyások és környezetük védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása és nem utolsósorban a csapatmunka, közösségépítés ösztönzése.   

A verseny felépítése: a verseny vízvizsgálati részből, egy elméleti feladatsorból, egy tervezési feladatból, egy kreatív feladatból és a döntőből áll.

 

A http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell benyújtani az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig.

 

A versenyre való jelentkezés módja:

a)        amennyiben az iskola korábban még nem vett részt a BISEL programban, először regisztrálnia szükséges a BISEL honlapon a https://bisel.hu/user/registration?url=/ linken. Az iskolát csak egyszer kell regisztrálni; névváltozás esetén módosítani kell az iskola nevét

(a már regisztrált iskolák listája a https://bisel.hu/resztvevok címen tekinthető meg);

b)        a versenyre az első forduló (elméleti feladatsor) megoldásával egyidejűleg megadott adatokkal lehet jelentkezni. A résztvevő csapatoknak csapatnevet kell választaniuk, valamint a csapattagok és a felkészítő tanár nevét és a kapcsolattartási e-mail címet is meg kell adniuk!

 

BISEL vízvizsgálat:

A versenyben való részvétel feltétele egy szabályos BISEL terepi vizsgálat elvégzése kibővített élőhelyvizsgálattal + a részletes jegyzőkönyv kitöltése a BISEL honlapon. A terepi vizsgálattal kapcsolatban bővebb információt találnak a https://bisel.hu/bisel-meres-pontrol-pontra oldalon.

A jegyzőkönyvet a www.bisel.hu oldalra történő belépés után az Adataim/Projektjeim menüpontban az „Új projekt feltöltése” mezőre kattintva tudják feltölteni. Kérjük minél több adat megadását és fotók feltöltését is a jegyzőkönyvhöz. A csapatok a makrogerincteleneken túl az adott vízfolyás és közvetlen környezetének növény- és állatvilágát is vegyék alaposabban szemügyre, és vizsgálják meg az egyes fajok vízhez való kapcsolódását, különösen a vízfolyás időszakos kiszáradása, vagy áradása következményeit.  

 

A vízvizsgálat a verseny meghirdetésétől 2021. november 10-ig végezhető.

 

A vízfolyás fizikai és kémia vizsgálatával, kapcsolódó programok szervezésével (pl. tanóra a patakról, kreatív foglalkozások, pataknap szervezése, közlemények megjelentetése stb.), a vízfolyás több szakaszának vizsgálatával, a vizsgálatok több időpontban történő elvégzésével pluszpontokat lehet szerezni.

 

1. forduló – elméleti feladatsor:

Az elméleti feladatsor megoldása (külön online feladatlap a 7-9., illetve 10-12. évfolyamosoknak)

A feladatlap kitöltésével lehet benevezni a versenyre; a feladatlap június 20-tól érhető el a http://bisel.hu/verseny felületen.

 

Beküldési határidő: 2021. december 10.

 

2. forduló – tervezési feladat:

Akcióterv kidolgozása ̶ szakemberek (vízügyi, nemzeti parki, önkormányzati, stb. szakértők) bevonásával ̶ a helyi kisvízfolyások kiszáradásának, vízjárási szélsőségeinek megelőzésére, mérséklésére.

Fontos megvizsgálni az ok-okozati összefüggéseket a hatékonyabb megelőzés, védekezés érdekében!

 

Beküldési határidő: 2022. január 20.

 

3. forduló – kreatív feladat:

Képregény készítése az éghajlatváltozás hatásairól a kisvízfolyások élővilágára, különös tekintettel a szélsőséges vízjárásra.

Terjedelem: minimum 3, maximum 10 kép és a hozzájuk tartozó szöveg.

Feltölthető formátumok: PPT, PDF, képként JPG, PNG.

Elkészítési technika: hagyományos szabadkézi technikák mellett a digitális eszközök, programok használata is megengedett.

A képregényben szerepeljenek az adott vízfolyás makrogerinctelen fajai is!

 

Beküldési határidő: 2022. február 20.

 

Döntő:

A három forduló összesített eredménye alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe.

 

A döntő várhatóan 2022. március 22-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban kerül megrendezésre, ahol a csapatoknak maximum 8 percben kell bemutatniuk a helyi vízfolyásra kidolgozott akciótervüket.

Továbbra is ösztönözzük az iskolák közötti együttműködést, illetve a korábban vizsgált vízfolyás további vizsgálatát, a vizsgálati eredmények időbeli változásának bemutatását. A csapatok több vízfolyást, vagy egy vízfolyás több szakaszát is vizsgálhatják, és összevethetik az eredményeket. A különböző időpontokban végzett vizsgálatok eredményei alapján kimutathatók a vízfolyást érintő, akár az éghajlatváltozás által okozott változások is.

Díjazás:

Korcsoportonként az első három helyezett munkáját értékes nyereményekkel díjazzuk, és lehetőség van különdíjak odaítélésére is.

A döntőbe jutó valamennyi csapat részesül ajándékban.

 

További részletek a versenyről, a fordulónkénti feladatokról a http://bisel.hu/verseny oldalon jelennek meg.

 

A versenyfelhívással, vagy a BISEL programba történő csatlakozással kapcsolatos kérdéseket a bisel@am.gov.hu címre várjuk.