Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Tápió-mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Időszak: 2016.09.01 - 2022.12.31

Téma: Özönnövények visszaszorítása, Élőhelyek helyreállítása, Kutatás

Forrás: KEHOP

<p>A jászberényi Hajta-mocsár területén a KEHOP pályázat keretében most lehetőség nyílik a vizes élőhelyek rehabilitációjára a patak időszakos visszaduzzasztásával.</p>

Azonosító szám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

Adjuk vissza a vizet a tájnak!
A Hajta-menti vizes élőhelyek kiterjedése a 60-as évek vízrendezését követően jelentősen lecsökkent. A patakot mély csatornába terelték, melynek következtében a környező nádasok és rétterületek kiszáradásnak indultak, a vízhez kötődő élőlények elterjedési területe pedig leszűkült.

A vízszabályozás és hatása
A vizes élőhelyek rehabilitációjának és a patak időszakos visszaduzzasztásának köszönhetően szabályozhatóvá válik a víz megtartása a területen, illetve a kotrási munkálatokkal együtt több hektáros nyílt vizű tórendszer alakítható ki. Ezáltal növeljük, illetve visszacsalogatjuk az itt potenciálisan fészkelő vízhez kötődő madarak állományát. A bíbicek, bakcsók, bölömbikák vagy éppen a nagy kócsagok, nyári ludak és cigányrécék megfigyelésére jó lehetőséget kínál majd a projekt keretében felépülő új madárfigyelő torony. A terület rehabilitációjának köszönhetően várhatóan más vízhez kötődő védett fajok, így pl. a lápi szitakötő, réti csík vagy a mocsári teknős állománya is növekedni fog. Sőt a vízellátottság stabilizálódásával számolhatunk a vidra tartós megtelepedésére is!

Táji beavatkozás
A komplex természetvédelmi kezelés kiterjed a vizes élőhelyeket övező özönnövényekkel (akác, ezüstfa, aranyvessző, vagy a selyemkóró) fertőzött erdők és legelők természetvédelmi kezelésére is. A projekt keretében továbbá elszállítjuk a területen lévő hulladékokat, valamint ismeretterjesztő táblákat helyezünk el. Az engedélyeztetési, tervezési folyamatok után a kivitelezés várhatón 2018. őszén kezdődik. A természetvédelmi célú beruházás nemcsak a vízi élőlények életfeltételeire, de a terület vízgazdálkodására, illetve a rekreációs lehetőségekre is kedvezően hat.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTÁCIÓ

Támogatási szerződések:

Támogatási szerződés >>

Támogatási szerzódés 1. sz. módosítás >>

Támogatási szerzódés 2. sz. módosítás >>

Közbeszerzések:

Ajánlattételi felhívás >>

Aláírt szerződés >>

Kiegészítő tájékoztatás >>

Vizes élőhelyek kialakításának kiviteli terve >>

A közbeszerzési hatóság hirdetménye ITT tekinthető meg.

Szerződések:

Műszaki ellenőr, EUROUT >>

EVD Szélkiáltó >>

Hajta élőhelyfejlesztés >>

Vörös József megbízási szerződés >>
módosítások: 12345

Kapcsolódó hírek

Visszaadjuk a vizet a tájnak!

Igazgatóságunk nagy hangsúlyt fektet a vizes élőhelyek természeti állapotának javítására. Közel egy évtizede, hogy a Hajta-patak alsó szakaszának pest megyei oldalán vízpótlást szolgáló műszaki létesítményeket hoztunk létre a természetvédelmi területeken. A Jászberényi Hajta-mocsár akkor kényszerűen kimaradt, de most egy újabb pályázat (KEHOP-4.1.0-15-2016-00053) lehetőséget biztosít számunkra, hogy a jászsági oldalon is megvalósítsuk az elképzeléseinket.

Tovább

Kapcsolódó helyek

Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet

A Pest-megye K-i részén elhelyezkedő Tápió-vidék Magyarország egyik különleges, természeti látnivalókban még bővelkedő tája. Meredek löszdombok, sivatagot idéző homokbuckák, az Alföld ősi arculatát felidéző mocsarak várják az ide látogató vendéget. Ehhez a Tápió-mente gazdag néprajzi hagyományai és az itt élők hamisítatlan vidéki vendégszeretete párosul. A Tápió-vidék három nagy tájegység, a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik, ami egy változatos, ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé. E sokszínűség védelmében jött létre 1998. júniusában a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet mozaikos elrendezésű, három nagyobb és kilenc kisebb részegysége elszórtan helyezkedik el. Területe 4515 ha, amelyből 182 ha fokozott védettséget élvez, utóbbiak csak engedéllyel, szakvezető irányításával tekinthetők meg.

Tovább