Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése

Időszak: 2021.08.04 - 2023.12.30

Téma: Élőhelyek helyreállítása

Forrás: KEHOP

<p>A projekt kizárólag projektelőkészítési elemeket tartalmaz. Megvalósítása révén, annak befejeztével elérni kívánt specifikus szakmai-természetvédelmi cél olyan fejlesztések megvalósítását megalapozó részletes szakmai projektkoncepció kidolgozása, mely elősegíti a Tápió-Hajta vízrendszerében található vizes élőhelyek vízellátásának biztosítását, a hosszabb ideig tartó felszíni vízborítás elérését, a talajvízszint ingadozás mérséklését, a meglévő, természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő vizes élőhelyek állapotjavítását, az optimális vízkormányzást. Ehhez kapcsolódóan hozzájárulnak a vizes élőhelyekhez kötődő növény- és állatfajok számára kedvező ökológiai állapot biztosításához, különös tekintettel a célterületeken előforduló Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra.</p>

A projekt Szentmártonkáta, Nagykáta, Szentlőrinckáta és Jászberény települések közigazgatási területét érinti. Fő projekteleme a I. „Zagyva-Hajta átkötés”, a II. „Hajta mellékágak tavai” és a III. „Öreg-Hajta vízellátása” elnevezésű tervezési területegységekre  vízjogi létesítési engedélyezési és a kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése a hatósági engedélyek megszerzésével együtt. Az engedélyes és kiviteli tervek műszaki tartalma alapján kerül összeállításra a tervezett beavatkozások megvalósítását megalapozó ’Részletes Projektkoncepció’, mely a projekt lezárásának feltétele.

 

A kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt címe: „A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése” 

A szerződött támogatás összege: 150.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Forrás: KEHOP

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00090

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Támogatási szerződés:

Támogatási szerződés >>

Kapcsolódó tudásanyagok

3.01 Mocsárrehabilitáció, zsilippel: Hajta-mocsár és Öreg-Hajta vízellátása

A 2023-ban 25 éves Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet névadó vízfolyának a Hajta-pataknak a sorsa igen különleges. Térségében jelentős természeti értékek maradtak fenn, melyek megőrzésének a kulcsa a víz. A DINPI immár a 3. projekjét készíti elő, mellyel remélhetően hosszú távon javulnak a vízhiányos térség kilátásai.

Tovább