Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Őshonos gyepi élőhelyek védelme Pest-megyében

Megjelenés: 2020.09.04

<p><span style="color: #34495e;"><strong>A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területe alá eső gyep- és erdőterületek természetességének helyreállítására pályázatot nyújtott be és nyert el a VEKOP-4.2.1-15 kódszámú „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívásra.</strong></span></p>

A pályázat időtartalma: 2016.05.02 – 2023.09.30

A pályázat során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pest-megyei működési területén található, mára erősen megfogyatkozott Pannon homoki gyepek és Euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek állapotának javítását és kiterjedésének növelését tűzte ki célul. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 235 millió forint (100 %-os támogatottság).

A projekt célja a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok védelme és fejlesztése. A támogatás segítéségével a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nagy kiterjedésben visszaszorítja a veszélyt jelentő nem őshonos, invazív növényfajokat. A védett területekről elszállításra kerülnek az illegálisan lerakott hulladékok és lezárásra kerülnek a területek épségét veszélyeztető illegálisan használt autóutak.

Hosszú távú célunk a természeti értékeinek hosszú távú megőrzése, a Natura 2000 területeken jelen lévő közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása.

A fejlesztés eredményeként 1336 hektár hatásterületen biztosított a védett élőhelyek természetességének pozitív irányú változása.

Projekt területek: Csévharaszt, Nagykáta, Nagykőrös, Szentmártonkáta, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Tóalmás, védett illetve Natura 2000 területei.

A projektről bővebb információt a ITT olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Schneider Zoltán, projektmenedzser

Elérhetőségek: schneiderz@dinpi.hu, +36-30-329-53-94

VEKOP- 4.2.1-15-2016-00005 Pannon homoki élőhelyek fejlesztése

Időszak: 2016.05.02 - 2023.12.29

Megvalósult

A projekt elsődleges célja a mára erősen megfogyatkozott Pannon homoki gyepek és Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek állapotának javítása és kiterjedésének növelése.

Tovább