Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Önkéntes napok a Fóti-Somlyón

Megjelenés: 2019.11.13

Iskolásokkal és fóti önkéntesekkel végeztünk élőhely-rekonstrukciós munkákat a Fóti-Somlyó Természetvédelmi Területen.

A mozaikos (gyepes-fás) területen különféle kezeléseket végzünk, hogy közelítőleg helyre tudjuk állítani az egykori melegkedvelő tölgyes erdőtársulást és, hogy óvjuk-segítsük az értékes sziklagyepeket. Eltérő sajátosságai miatt két európai uniós pályázat is érinti e területet, így a november eleji önkéntes munkákat két LIFE projekt keretében végeztük (Szárazgyepek megőrzése és a LIFE4OakForests - Az élettel teli tölgyesekért).
Ez alkalommal a gyerekekkel, másnap pedig önkéntes felnőttek segítségével összesen mintegy 350 molyhos tölgy csemetét ültettünk egy korábban özönnövényekkel (akác, bálványfa) borított területen. Ezen kívül segédkeztek még két tucat madárodú kihelyezésében is, melyek a kis énekesmadarak megtelepedését szolgálják.  

A tölgyes projekt fő célja, hogy visszaadjuk az erdőkben azokat a mikro-élőhelyeket (pl. fészkelő odvak, mohapárnák, búvó üregek), amelyek az intenzív erdőgazdálkodás és tájhasználat következtében mára már jelentősen visszaszorultak. Sok helyen ennek előfeltételeként az erre alkalmas tölgyeseket kell először kialakítani. A tavalyi évben a Fóti-Somlyón két hektáron már megkezdtük az akácosok, ostorfások tölgyesekre történő lecserélését (makkvetéssel). Ezek az említett özönnövények természetvédelmi szempontból károsak, mert állományuk nagyságrendileg kevesebb élőlény számára nyújt menedéket, otthont, mint a tölgyesek. Lásd bővebben: http://www.life4oakforests.eu/hungarian; #life4oakforests  

A program megvalósítását a „Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök” LIFE-16/NAT/IT/000245 LIFE4OakForests és a  „Szárazgyepek megőrzése” című LIFE12 NAT/HU/001028 LIFE+ Nature pályázat támogatta.
Az eszközöket és a gyerekek ellátását a Shannon Engine Support Hungary Kft. biztosította.

Kapcsolódó helyek

Fóti-Somlyó TT

A Gödöllői-dombvidék peremén valóságos hegy látszatát kelti a fóti Somlyó, amely piroxénandezit-tufából, édesvízi és miocén mészkőből, valamint löszös és homokos pannon üledékből épült fel. A terület egykor gazdag volt erdőségekben. Az északi lejtőláb löszös üledékén már csak kis foltban található meg a lösz szukcessziós sorozatának záró társulása a tatárjuharos löszpusztai tölgyes.

Tovább

A Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök

Időszak: 2017.07.01 - 2026.12.31

Folyamatban

A projekt célja: NATURA 2000 tölgyerdők természetvédelmi kezelése, szerkezeti és összetételi diverzitásának növelése; mert a változatosság gyönyörködtet!

Tovább