Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Erdőszerkezet-átalakítás Szentmártonkátán

Megjelenés: 2019.04.01

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 2016– 2018 között jelentős élőhely-helyreállítási munkálatokat hajtott végre a szentmártonkátai lőtéren.

Az akció során a DINPI az Európai Unió kiemelt jelentőségű védett élőhelytípusai közé tartozó Pannon homoki gyepek kb. 23 hektárnyi területét tisztította meg az agresszíven terjeszkedőinváziós növényfajoktól, elsősorban a fehér akáctól, a nyugati ostorfától, valamint a lágyszárú selyemkórótól. A gyepterületekhez kötődő védett növény- és állatfajok így fellélegezhettek,a közvetlen beerdősülés és gyomosodás veszélye egyelőre elmúlt. Azonban a területet több irányból is olyan erdőfoltok veszik körbe, melyek a fent említett idegenhonos fafajokból állnak, folyamatos visszaterjedési veszélyt jelentve a korábban megtisztított gyepekre.

Ennek megelőzése érdekében a DINPI 2018–2020 között úgynevezett fafajcserés erdőszerkezet-átalakítást hajt végre kb. 12 hektáron. A munkákat a szinte csak idegenhonos fajokból (elsősorban akác, kisebb részben nyugati ostorfa,zöld juhar és kései meggy) álló állomány teljes eltávolításával– beleértve a gyökereket is – kezdtük. Erre a területen korábban megtalálható, egyeduralkodó inváziós fajok nagyon erős tuskó- és gyökérsarjadási képessége miatt feltétlenül szükség van. A teljes talaj-előkészítés drasztikus beavatkozást jelent egy terület élővilágába, ezért védett területen csak indokolt esetekben alkalmazzák. A munkavégzés sorána laikus szemlélő számára lehangoló látvány velejárója az ilyen kivitelezéseknek. Sajnos ez az ára annak, hogy a későbbiekben egy egészségesebb, a helyi termőhelyi viszonyokhoz jobban alkalmazkodó, az itt honos növény- és állatvilág számára sokkal megfelelőbb ökológiai körülményeket biztosító erdő alakulhasson ki.

A következőkben vegyük sorra a legfontosabbakat azokból az előnyökből, amelyekért érdemes ekkora „pusztítást”végezni. Az egyik ilyen jelentős változás lehet az erdő talaj tápanyagháztartásának kedvező változása. Sokak számára ismert, hogy az akác gyökerein nitrogéngyűjtő baktériumok élnek, melyek a nitrogén erős feldúsulását okozzák a talajfelső, lágy szárú növények által használt részében. Ez alegtöbb őshonos növény számára élhetetlenné teszi a területet, és csak néhány nitrofil gyomnövény marad meg rajta, radikálisan lecsökkentve ezzel a természetes fajkészletet.A zárt akácállomány lecserélésével és az új, több helyen tisztásokkal tarkított erdőfoltok kialakulásával fokozatosan térnek majd vissza a területre reményeink szerint olyan védett fajok is, mint a homoki cickafark, a homoki vértő, a kései szegfű vagy a homoki báránypirosító.

Manapság egyre kevésbé elhanyagolható szempont, hogy az őshonos fafajok (mezei juhar, vadkörte, vadalma, kocsányos tölgy, hazai nyarak) a szintén őshonos cserjefajokból(pl. kökény, vadrózsafajok, galagonya) álló erdőszegéllyel együtt sokkal változatosabban és kiegyensúlyozottabban kínálnak nektárt és virágport a beporzó rovarok számára,mint a többnyire elegyetlen akácos. Ez utóbbi vitathatatlanul kiváló méhlegelő – az év nagyjából három-négy hetében–, előtte és utána viszont nem nyújt szinte semmit. Ez leginkább a méhészeknek kedvező, mert évről évre kiszámíthatóan,viszonylag kis területen, és nagyon rövid idő alatt igen nagy mennyiségű nektárt lehet gyűjteni. Ezzel szemben a változatos erdő, kiegészülve a gazdagon virágzókörnyező gyepes területekkel, ugyan szerényebb intenzitással,de tavasztól őszig folyamatosan el tudja látni táplálékkal ezeket a fontos rovarokat.

Kiss Gyula,
projektvezető

Szárazgyepek megőrzése / Conservation of dry grasslands

Időszak: 2013.09.01 - 2020.08.31

Megvalósult

A pályázat célja a DINPI igazgatási területén található természetközeli szárazgyepek megőrzése, állapotának javítása. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen kilenc helyszínen hajtunk végre élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokat veszélyeztetett helyzetű gyepterületeken. A legfőbb problémák, melyek megoldását várjuk a pályázati tevékenységek végrehajtásától:

Tovább