Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Kaptárkövek (fülkés sziklák) megóvását szolgáló természeti emlékek

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong>A DINPI működési területén a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről szóló 17/2014. (X. 27.) FM rendelet az alábbi helyszíneket nyilvánította országos jelentőségű védett természeti területté (természeti emlékké):</strong></p>

 

Biatorbágyi Kő-hegy kaptárkövei természeti emlék

Biatorbágyi Öreg-hegy kaptárköve természeti emlék

Budakeszi Kecske-hegy kaptárköve természeti emlék

Diósdi kőfejtők kaptárköve természeti emlék

Diósdi Szidónia-hegy kaptárkövei természeti emlék

Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei természeti emlék

Sóskúti Fundoklin kaptárkövei természeti emlék

Sóskúti Kálvária-domb kaptárköve természeti emlék

A védetté nyilvánítás célja a természeti és kultúrtörténeti jelentőséggel egyaránt rendelkező kaptárkövek és közvetlen természeti környezetük megőrzése, valamint kutatásuk és természetvédelmi célú bemutatásuk elősegítése.

Biatorbágyi Kő-hegy kaptárkövei természeti emlék:

Kiterjedés: 0,4316 hektár

A Kő-hegy déli oldalán kelet-nyugat irányú mészkővonulat húzódik végig, melyben összesen tíz sziklafülke található. A szabadon látogatható sziklákhoz jelzett turistaút vezet (piros jelzés).

 

Biatorbágyi Öreg-hegy kaptárkövei természeti emlék:

Kiterjedés: 0,0647 hektár

Az Öreg-hegyen számos kisebb-nagyobb sziklakibúvás található, melyek közül egy viszonylag kis méretű sziklában egy darab sziklafülke található. A fülke nyílása erősen kopott, keret nem látszik.

A szikla szabadon látható, közelében jelzett turistaút (piros jelzés) halad.

Budakeszi Kecske-hegy kaptárköve természeti emlék:

Kiterjedés: 0,9154 hektár

A Kecske-hegy É-i lejtőjén a völgytalp közelében egy nagykiterjedésű, félig elbányászott dolomitsziklában nyolc erősen erodálódott fülke, illetve fülkenyom található.

A terület magántulajdonban van, nem látogatható.

 

Diósdi kőfejtők kaptárköve természeti emlék:

Kiterjedés: 0,3771 hektár

A rádióadó melletti völgy nyugati oldalában felhagyott kőbánya található, mely jelenleg már csak turisztikai célokat szolgál: udvarában padok, tájékoztató táblák találhatóak, kedvelt kirándulóhely, szabadon látogatható.

A fülkét tartalmazó szikla a déli irányban kiszélesedő völgy keleti oldalában, a fennsík peremén húzódó sziklapad, melyen 1 db faragott fülke található.

 

  

Diósdligeti-völgy fülkés sziklái:

Kiterjedés: 0,124 hektár

A Diósdligeti-völgy északi részén található két sziklaképződményben összesen három, viszonylag jó állapotban megmaradt fülke található. A terület szabadon látogatható.

 

 

Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei természeti emlék:

Kiterjedés: 0,4302 hektár

A Zajnát-hegyen található Vércse-sziklában két fülke-szerű mélyedés található, amelyek közül csak egy tekinthető valódi sziklafülkének, a másik fülke valószínűleg újkori eredetű.

A fülke hosszúkás formájú volt, mely a kimosódások – és a valószínűsíthető sziklamászások – következtében mára kissé átalakult, csepp alakúvá vált. Magassága kb. 50cm, legnagyobb szélessége középtájon 29cm, aminél eredeti métere kisebb volt. A fülke mélysége 13-16cm.

A Zajnát-hegy ÉNy-i oldalán található sziklakibúváson egy sziklafülke található. A fülke ÉK-i tájolású, hosszúkás alakú, sarkai lekerekítettek, alja ívesre kopott. Mérete kb. 42*16*15cm.

A Zajnát-hegy D-i oldalán található sziklakibúvás két sziklacsúcsból és az ezeket összekötő nyeregből áll, hossza kb. 20 méter, magassága 4-9 méter között változik. A sziklán négy db fülke található.

 

Sóskúti Fundoklin kaptárkövei természeti emlék:

Kiterjedés: 0,3752 hektár

A Fundoklin-völgy K-i oldalában több sziklakibúvás található, melyek közül kettőben találhatóak sziklafülkék.

Mivel a terület részben magántulajdonban van, illetve nagy az omlásveszély, szabadon nem látogatható.

 

Sóskúti Kálvária-domb kaptárköve természeti emlék:

Kiterjedés: 1,7103 hektár

A Kálvária-domb ÉK-K-i oldalában mintegy 400 méter hosszban, szabadon látogatható szarmata mészkő sziklavonulat húzódik ÉK – DNy irányban, melyben 2 faragott fülke található. A fülkék közvetlenül egymás mellett helyezkednek el.

A Kálvária-domb tetejére jól járható földút vezet, a sziklafal aljában néhol nehezen járható ösvény húzódik.

A sziklavonulat ÉNy-i részén egy régi kőbánya vájatai, valamint a Babólyuk-barlang található, a sziklafal tetején bronzkori földvár maradványait tárták fel.

 

 

 

Már országos jelentőségű védett természeti területek kaptárkövet magában foglaló részterületeinek lehatárolásával:

 

Csákvári Haraszt-hegy kaptárköve:

Kiterjedés: 0,2229 hektár

Fejér vármegye egyetlen fülkés szikla (kaptárkő) előfordulása a Vértesi Tájvédelmi Körzet területén, fokozottan védett természeti területen, a Haraszt-hegyi tanösvény mellett található.

Szabadon látogatható.

A nagyméretű sziklafalban nyugat-délnyugatra nézően egy ovális alakú, közepes méretű sziklafülke található. A fülke alja és teteje egyaránt ívelt, bal oldalán a keretnyom jól látható, jobb oldala kissé degradálódott. Hátlapja nem teljesen ép, alsó harmada kissé kimosódott.

A sziklafalban több kisebb-nagyobb üreg található, melyek valószínűleg természetes oldódás hatására jöttek létre, de nem kizárt, hogy nagymértékben lepusztult mesterséges sziklafülke is található közöttük.

 

               

 

Pilisborosjenői Jenői-torony kaptárkő

Kiterjedés: 0,0869 hektár

A Fehér-hegy északi - a Solymári-völgy felé néző - oldalából emelkedik ki a Jenői-torony dolomitsziklája, mely négy darab faragott fülkét tartalmaz, az 1. és 2. fülke a nagyobb csúcs déli-délkeleti oldalán a 3. és 4. pedig a kisebb rész keleti oldalán.

A Jenői-torony közvetlen közelében halad el a sárga jelzésű turistaút, a szikla környezete szabadon látogatható.

 

Pomázi Holdvilág-árok kaptárkövei:

Kiterjedés: 0,3132 hektár

A pomázi Holdvilág-árok fülkés sziklái a Duna-Ipoly Nemzeti Park fokozottan védett területén találhatóak.

A Holdvilág-árokban két sziklában találhatóak befaragások. Az ún. Kissziklában egy, a Nagy-sziklában pedig nyolc fülke található.

Valamennyi fülke többé-kevésbé degradált, keret sehol sem maradt meg.

A Nagyszikla bányája vélhetően római kori bányászat emlékét őrzi, a fülkék és a barlang kialakítások pedig kora középkori eredetűek. A sziklában több helyen befaragva rovásjelek találhatóak. A Nagyszikla előterében halad a Holdvilág-árokban végigfutó jelzett turistaút, amely mentén pihenőhelyek is kiépültek.

 

 

Pomázi Kő-hegy kaptárkövei:

Kiterjedés: 0,3214 hektár

A pomázi Kő-hegy fülkés szikláinak megóvása céljára kijelölt terület egy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként védett, másik része fokozottan védett természeti terület.

A Petőfi emlékmű alatt húzódó sziklavonulatban több kaptárfülke található.

A fülkés sziklák szabadon nem látogathatóak, mivel részben magántulajdonú ingatlanon, ill. fokozottan védett területen találhatóak.

 

 

Solymári Alsó-Jegenye-völgy kaptárköve:

Kiterjedés: 0,0791 hektár

A Paprikás-pataktól Ny-ra, a hegyoldalban emelkedik a hárshegyi homokkő sziklatömb, melynek nyugati oldalán két fülke található. A kőzet durva szemcsés, ezért a fülkék a szokottnál durvább kidolgozásúak, határaik nem egyenesek. A szikla teteje lapos, elképzelhető, hogy mesterséges kialakítású.

 

 

Szentendrei Nyerges-hegy kaptárkövei:

Kiterjedés: 0,1322 hektár

A 25 méter hosszú és 3-4 méter magas sziklaképződményben 1 db fülke és 5 db hátlap látható. A fülke viszonylag épen megmaradt. Alja egyenes, befelé kissé lejt, teteje ívesen zárul. A fülke mellett több kisebb lyuk is látható, de ezek eredete nem ismert. Keretnek nincs nyoma. A fülke mellett jobb és bal oldalon egyaránt hátlapok rajzolódnak ki, összesen öt darab, emellett sziklafaragási tevékenységek nyomai is láthatóak.

 

 

 

Részletek: