Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Tamariska-domb TT

A védetté nyilvánítás célja a Csepel-sziget természetes állapotára jellemző domborzati adottságok, a területen található homokformák, mint táji elemek megőrzése, a területen található homokpusztagyep foltok és szürke nyárasok megőrzése, fenntartása, állapotuk javítása, területük bővítése, a területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése, a látogathatóság és a természeti értékek bemutatásának feltételeit biztosító infrastruktúra fejlesztése, folyamatos karbantartása, a terület természetvédelmi célú kutatásának biztosítása.

Alapadatok:

  • Az országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánító rendelet száma: 89/2012. (VIII. 28.) VM rendelet
  • Elhelyezkedése: Budapest, XXI. kerület 206759/5 hrsz., kiterjedése 5,22 ha

A védett természeti értékek jellemzése

A védett terület kis mérete ellenére gazdag flórával rendelkezik. Természetvédelmi szempontból a homoki gyep fragmentumok a terület legértékesebb élőhelyei, melyben a jellemző homoki fajok, köztük védett növényfajok is megtalálhatóak. A jó állapotú részeken jellemző a magyar csenkesz (Festuca vaginata), a homoki fátyolvirág (Gypsophyla fastigiata), a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), a budai imola (Centaurea sadleriana), a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a homoki csüdfű (Astragalus varius).

A terület állatvilága a terület kis méretéhez képest viszonylag gazdagnak mondható, 50 védett állatfaj ismert a területről. A környezet erős beépítettsége és a gyakori látogatottság miatt azonban főként olyan fajok élnek itt, amelyek többé-kevésbé eltűrik a gyakori bolygatást.

A fenyvesben fészkel és telel az erdei fülesbagoly (Asio otus). A növényzet szempontjából kevéssé értékes cserjések jó fészkelő- búvó és táplálkozóhelyek a madarak számára, ennek köszönhetően nagy számban fordulnak elő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylvidae), pintyfélék (Fringillidae).


Részletek:

  • Kapcsolattartó: dr. Hegyi Zoltán
  • E-mail: hegyiz@dinpi.hu
  • Telefon: +36 30 862 7939