Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Székesfehérvári homokbánya TT

Székesfehérvár szélén, az egykori homokbánya felhagyott, hepehupás felszínén a lebegő hínártól a puhafás ligetekig sokféle növénytársulás telepedett meg, köztük számos védett ritkaság is fellelhető.

  • Védetté nyilvánító jogszabály száma: 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelettel
  • A védett terület kiterjedése: 121 hektár
  • Községhatár: Székesfehérvár belterület
  • Törzskönyvi száma: 237/TT/90

A védett természeti értékek rövid jellemzése
 
A védetté nyilvánítás előtt történt felméréskor 235 növényfajt írtak le, közöttük számos védettet is. Azóta több új fajt is sikerült azonosítani a kutatások során. A legnagyobb érték májustól a nyár közepéig egymás után megjelenő orchidea fajok. A 9 faj közül tömegével kiemelkedik a hússzínű ujjaskosbor, a mocsári kosbor és a 80-100 ezer tőre becsült mocsári nőszőfű állomány. A vitézkosborból eddig három alak és színváltozatot figyeltek meg. A védett növényfajok eszmei értéke meghaladja a 100 millió forintot, ami a terület nagyságát tekintve hatalmas érték.A botanikai értékek mellett jelentős zoológiai értékek is találhatók itt. Eddig 29 madárfaj fészkelése bizonyított. A legjelentősebbek a homokbánya területén, illetve a löszdombok oldalán létrejött 10-15 páras gyurgyalag és 30-40 páras partifecske telep, valamint a VÍZMŰ véderdőben található kékvércse kolónia. Sajnos az utóbbi években drasztikusan visszaesett a fészkelő kékvércsék száma.
A még teljesen fel nem tárt rovarvilágból megemlíthető az imádkozó és a sisakos sáska előfordulása.

A város közgyűlése oktató, bemutató, kutató hellyé kívánja fejleszteni a természetvédelmi terület egyes részeit.

Főbb veszélyeztető tényezők

A területen a legnagyobb gondot az illegális szemét elhelyezése okozza. Az utóbbi két évben a székesfehérvári természetvédők segítségével sikerült a hosszú évek során felhalmozódott illegális szemét nagy részét elszállítani.
Állandóan jelentkező veszélyforrás az orchideás gyepek taposása és a napjainkban jelentkező lovagoltatás.

Részletek:

  • Kapcsolattartó: Staudinger István
  • E-mail: staudingeri@dinpi.hu
  • Telefon: +36 30 663 4629