Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Csévharaszti-borókás TT

<p>A Duna-Tisza köze egyik legváltozatosabb természeti tája a Csévharaszt térségben elterülő homoki erdőssztyepp terület.</p>

- A védett terület kijelölése 1940-ben történt meg az Országos Természetvédelmi Tanács 118. 136/1939. sz. határozata alapján.
- Törzskönyvi száma: 2/TT/40
- Kiterjedése: 105 ha
- Érintett községhatár: Csévharaszt

Védettségét a jelenleg hatályos, a Csévharaszti-borókás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 43/2007. (X. 18.) KvVM rendelet tartja fenn.

 

A védettség indoka és célja a melegkedvelő és szárazságtűrő homokpusztagyep és pusztai tölgyes társulásokban honos védett, illetve fokozottan védett növényritkaságok védelme és élőhelyük természetes állapotában való fenntartása, a borókás-nyáras társulás adta sajátos tájképi jelleg megőrzése.


A védett természeti értékek főbb jellemzése:
 Az un. Buckás-erdő vegetációja nyáras borókással váltakozó homoksztyepp, melyben védett növényfajok közül a homoki árvalányhaj, a báránypirosító állományai tenyésznek, és a fokozottan védett, endemikus tartós szegfű is. A terület rovarfaunájában a Duna-Tisza közi hátság ritka fajait találhatjuk meg (pl. futrinkák, hangyalesők). A hüllők közül a homoki gyík és a zöld gyík, a madárfaunából a fokozottan védett szalakóta említhető. A buckasorok tájképi, geológiai értékei is jelentősek.

Főbb veszélyeztető tényezők és speciális védelmi feladatok:

Az illegális tartózkodás, tűzrakás veszélyeztetheti a természeti értékeket, ezért a területet rendszeresen ellenőrizni kell.


Részletek:

  • Kapcsolattartó: Nagy István
  • E-mail: nagyi@dinpi.hu
  • Telefon: +36 30 663 4616

VEKOP- 4.2.1-15-2016-00005 Pannon homoki élőhelyek fejlesztése

Időszak: 2016.05.02 - 2023.12.29

Megvalósult

A projekt elsődleges célja a mára erősen megfogyatkozott Pannon homoki gyepek és Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek állapotának javítása és kiterjedésének növelése.

Tovább