Dunaipoly.hu - Vakok és gyengénlátók számára

Adonyi TT

<p>A terület védelmének célja a hazánkban már csak néhány helyen előforduló fokozottan védett gyapjas csüdfű termőhelyének megóvása. Geológiailag a terület a mezőföldi löszhátsághoz tartozik, állandó vagy időszakos vízfolyása nincs.</p>

Védettségét az Adonyi természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 31/2007. (X. 18.) KvVM rendelet tartja fenn.

Védetté nyilvánítás száma: 3/1987. /VII. 10./ OKTH rendelkezés
A védett terület kiterjedése: 1 hektár
Törzskönyvi száma: 192/TT/87
Érintett községhatár: Adony

A védett természeti értékek főbb jellemzése
 
A természetes növényzete valamikori, a térségre általánosan jellemző homoki és lösztölgyesekkel kevert sztyepprétek maradványa, és mint ilyen őrzője a vármegye középső és déli részét borító növényzetnek. A többi védett növényfaj mellett a legnagyobb értéket a több mint 350 egyedből álló gyapjas csüdfű állomány képviseli. Ez a növény az Európai Vörös Könyvben is szereplő veszélyeztetett faj. A védetté nyilvánításkor az adonyi előfordulás volt az országban a második biztos hely. A további kutatások során a védett területtől néhány kilométerre Kulcs községnél is sikerült egy hasonló nagyságú állományt felfedezni.

Főbb veszélyeztető tényezők és speciális védelmi feladatok

A védett terület nyugalmát a 6-os út esetleges átépítése, szélesítése zavarhatja meg. Az esetleges illegális szemétlerakó hely kialakulásának megakadályozására a terület zártságát biztosítani kell. Meg kell akadályozni a terület be erdősülését.

Részletek:

  • Kapcsolattartó: Kovács Zoltán
  • E-mail: kovacsz@dinpi.hu
  • Telefon: +36 30 663 4664