Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken

HUSK Pályázati logók
Időszak: 2012.08.01 - 2015.05.31
Téma: Özönnövények visszaszorítása, Önkéntes munka, Élőhelyek helyreállítása
Forrás: HUSK

Invazív fajok visszaszorítását végezzük el öt magyarországi és három szlovákiai helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken. Partnerek: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) és Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesület (BROZ).


FŐ TEVÉKENYSÉGEK


A) A szakmai előkészítő tevékenységek:
  • korábbi projektek, kezelések ismereteinek összegyűjtése,
  • célterületek részletes felmérése,
  • projekt partnerek közötti szakmai tapasztalatcserére,
  • területkezelők képzése.
A gondos előkészítés megelőzheti, hogy a kezelési munkák során ismert nehézségek, vagy hibák megismétlődjenek, biztosítja, hogy az elérhető legjobb gyakorlat és a leginkább költséghatékony beavatkozás valósuljon meg, valamint tisztázza, hogy mely fajok esetében van szükség további technológiai fejlesztésekre.

B) Az aktív kezelési munkák során Szlovákiában 3, a DINPI működési területén 5 helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken fajspecifikus kezeléseket valósítunk meg. Ezek célja a legnagyobb természetvédelmi problémát jelentő invazív fajok visszaszorítása. A projekt során kezelt teljes terület 645 hektár.

C) Szemléletformálás és szakmai tapasztalatcsere, melynek célja az özönnövények visszaszorításában leginkább érintett, vagy legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdálkodó és kezelő szervezetek, valamint a szakági érdeklődők bevonása, tájékoztatása.  


PROJEKT BEMUTATÁSA

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a szlovákiai Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesülettel közösen (BROZ) elnyert pályázatában az ártéri és homoki élőhelyeket leginkább veszélyeztető fás- és lágyszárú inváziós fajok visszaszorítását tűzte ki célul. A távoli vidékekről behurcolt, agresszívan terjedő özönnövények (főként az akác, a kései meggy, a bálványfa, a zöld juhar és a selyemkóró) rohamos terjedése kiszorítja az őshonos fajokat. A pályázat keretében folytatott élőhelykezelési tevékenységek nagyrészt az özönnövények irtására irányulnak, mechanikus és vegyszeres módszerek alkalmazásával, emellett az özönnövények helyett hazai fajokból álló erdőket ültetünk. A DINPI területén a munkák az Ipoly-völgyben, dunai szigeteken, Csévharaszton és Nagykőrösön folynak.  


PROJEKTHELYSZÍNEK

Csévharaszti borókás Természetvédelmi Terület
A Duna-Tisza köze egyik legváltozatosabb természeti tája a Csévharaszt térségben elterülő homoki erdőssztyepp terület, mely 1939 óta áll országos védelem alatt. Az itt lévő őshonos növénytársulások jól reprezentálják a meszes homokon végbemenő szukcesszió egyes állomásait, s magát a szukcesszió menetét, azaz a növénytársulások időbeni változását. Az un. Buckás-erdő vegetációja nyáras borókással váltakozó homoksztyepp, melyben a védett növényfajok közül a homoki árvalányhaj, a báránypirosító állományai tenyésznek, és a fokozottan védett, endemikus tartós szegfű is. E világviszonylatban is veszélyeztetett faj hazai 3 elterjedési foltja közül Csévharaszt és térsége a legészakibb elhelyezkedésű. A terület rovarfaunájában a Duna-Tisza közi hátság ritka fajait találhatjuk meg (pl. futrinkák, hangyalesők). A hüllők közül a homoki gyík és a zöld gyík, a madárfaunából a fokozottan védett szalakóta említhető. A buckasorok tájképi, geológiai értékei is jelentősek. A természetes vegetáció maradványfoltjait a tájidegen fajok veszélyeztetik a legnagyobb mértékben. A területen előforduló adventív fajok közt a legelterjedtebb az akác, amely a telepítéseken túl spontán terjedéssel is jelentős térhódítást végzett. Lokalizáltan, kisebb foltokban található meg jelenleg a bálványfa, a lágyszárúak közül a selyemkóró.  

A nagykőrösi pusztai tölgyesek

A pusztai tölgyesek egyik legnagyobb maradványa a nagykőrösi tölgyes (940 ha). Az erdősztyepp, így a nagykőrösi erdő is olyan változatos táj, ahol az erdők nem alkotnak sűrű rengeteget, hanem gyepekkel és tisztásokkal váltakoznak. Sajátos életközösség ez, ahol a lombkoronaszintben a kocsányos tölggyel találkozunk, gyakori a szürke nyár és a fekete nyár is. A cserjeszint igen gazdag, amelyet galagonya, kökény, fagyal, veresgyűrű som alkot. A tölgyesek között homoki gyepek találhatók, bennük a ritka tartós szegfűvel, fekete kökörcsinnel, homoki cickafarkkal. A tölgyesek állatvilágából ki kell emelni a gubacsdarazsakat, a szarvas ganéjtúrót, a madárvilágból a közép fakopáncsot, a fekete gólyát, és a darázsölyvet.  

Ipoly-völgy
NATURA 2000-es területeink között az egyik legérdekesebb az Ipoly-völgy. Itt a Börzsöny hegység és a szlovákiai Korponai fennsík között a szeszélyes Ipoly folyócska –ki gondolná, hogy a legkisebb és legnagyobb vízhozama közötti különbség százszoros vízhozamot jelent! - még zabolázatlan hévvel formálja a medrét. Időről-időre áradásokkal tölti fel az erdőket, a mocsarakat, morotva tavakat, lefűződött medreket, ártéri kaszálókat –ahol tömegesen virít tavasszal a tőzike, majd nyáron kéklik a réti iszalag. Legérdekesebb lakói a bölömbikák, kócsagok, a nyári lúd, és költ is itt szép számmal a harsogó haris. A folyótól távolabbi, árvizekkel már nem érintett száraz homok pusztákon viszont már a Duna-Tisza közti síkság növényeit és a hozzá kötődő állatokat találjuk. Ezen a zavartalan élőhelyen 206 madárfaj fészkel, vagy pihen hosszabb-rövidebb ideig a vonulás során. Szeptemberben nem csak a fehér, hanem a fekete gólyák is itt gyülekeznek hosszú útjuk előtt, és rendszeresen vonulnak a darvak is.  

Szigeti homokok Natura 2000 terület

A terület jelentős része futóhomokon kialakult homoktalaj, amit legnagyobb kiterjedésben homoki gyepek borítanak. Ezekben élnek a homokterületekhez köthető védett növények, a báránypirosító, a fényes poloskamag, a kései szegfű, a homoki árvalányhaj, továbbá a fokozottan védett csikófark és a homoki kikerics. Érdekes jelenség, hogy a Szentendrei-szigeten több helyen is fészkelő fokozottan védett gyurgyalag a homokfalak mellett bármilyen lejtős talajfelszínen, így az utak rézsűjében is kiássa költőüregét. A területen őshonos erdőállományokat már nem találunk. A helyükön található idegenhonos faállományokat fehér akác, nyugati ostorfa, és a szegélyeken közönséges bálványfa alkotja. Ezek a fák agresszíven telepszenek meg a gyepterületeken, csökkentve azok természetvédelmi értékét

Táti-szigetek

A régmúlt időkben a Dunát kísérő széles ártéri erdők és vizes élőhelyek mára összeszűkültek vagy teljesen eltűntek. Üdítő kivételt jelentenek ez alól a szigetek, amelyek mindig is az élővilág menedékei voltak. A Táti-szigetek Esztergomhoz tartozó részein, azaz a Nyáros- és a Körtvélyes-szigeten a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el az erdő- és gyepgazdálkodás, valamint a vízkormányzás feladatait. Munkánk eredményét jelzi a réteken virító tengernyi réti iszalag (Clematis integrifolia), a nedves területeken díszlő szibériai nőszirom (Iris sibirica) és az erdőszegélyekben megbújó nyári tőzike (Leucojum aestivum). Évek óta sikeresen fészkel itt a fokozottan védett rétisas (Haliaetus albicilla) és fekete gólya (Ciconia nigra).


A 2014. november 13-án az ”Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken” című HUSK/1101/2.2.1/0052 számú projekt keretében Kisorosziban tartott özönnövény fórum előadásai az alábbi linken tekinthetőek meg:

  • Dr. Vadász Csaba (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság): A "belső inváziós" növények kordában tartása Letöltés >>
  • Botta-Dukát Zoltán (MTA Ökológiai Kutatóközpont): Bevezető gondolatok a biológiai invázióról és az özönfajok elleni védekezésről Letöltés >>
  • Harmos Krisztián (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság): Inváziós fásszárúak irtásának tapasztalatai a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrád-Ipoly Tájegységében Letöltés >>
  • Barbora Vitázková (BROZ, Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesület): Manažment inváznych rastlín (Özönnövény kezelési gyakorlatok) Letöltés >>
  • Szépligeti Mátyás – Kun Róbert – Bartha Sándor – Bodonczi László – Szentirmai István (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság): A magas aranyvessző kezelésének tapasztalatai az Őrségi Nemzeti Park területén Letöltés >>

A pályázat során összegyűjtött tudásanyagot felhasználta Kelecsényi Péter, a Nyíregyházi Főiskola szakdolgozója is. Az Invazív növényfajok megjelenése a védett területeken, a terjedésük ellen kidolgozott eljárások és módszerek című kiváló tanulmány letölthető itt >>

A projektterületek növényfajainak vörös (letöltés) és fekete listája (letöltés) elérhető angol nyelven.


Pálfája tanösvény

A Nagykőrösi pusztai tölgyesek természetmegőrzési terület a Duna–Tisza közi homokhátságon, Nagykőrös város határában található. Budapesttől kb. 90 km-re, Ceglédtől és Kecskeméttől 15-15 km-re fekszik. Az erdőterület Nagykőrös központjához legközelebbi része a Pálfája-erdő, elnevezését a Pál fája nevű hatalmas, ma is élő tölgyről kapta. A Pálfája-erdő a város kirándulóerdeje, sétautakkal, padokkal, játszótérrel és egy különleges faépülettel, az Arénával.

Tovább

Páskom legelő tanösvény

A 6 állomásból álló, 3 km hosszú tanösvény Dejtárból, a templom mellől indul. A tanösvényen felállított információs táblákról megismerhetjük a község történetét, népviseletét, az Ipoly-völgy természeti értékeit és hagyományos gazdálkodási módjait. Különösen érdekes része a tanösvénynek az Ipoly-völgy legnagyobb kiterjedésű, összefüggő nádasa, amely az év minden szakában tartogat látnivalót.

Tovább
További kapcsolódó helyek megjelenítése További kapcsolódó helyek elrejtése

Küzdelem az özönnövények ellen a Csévharaszti-borókás területén

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával készült

Letöltés

Küzdelem az özönnövények ellen a Duna árterén

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával készült.

Letöltés

Küzdelem az özönnövények ellen a Nagykőrösi pusztai tölgyesekben

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával készült.

Letöltés

Küzdelem az özönnövények ellen az Ipoly-völgyben

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával készült.

Letöltés

Küzdelem az özönnövények ellen Szigetmonostoron

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával készült.

Letöltés

Özönnövények – Fák, cserjék

A plakát az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával környezetbarát papírra készült. A kiadvány ingyenes terjesztésű. Személyes átvételről érdeklődjön a Duna-Ipoly NPI elérhetőségein.

Letöltés

ROSALIA Handbooks 3. Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

The second, revised and expanded edition of this volume was supported by ’Conservation of priority natural values in Turjánvidék Natura 2000 site southern unit’ LIFE+ Nature program (LIFE10NAT/HU/000020). For detailes on the project see www.turjanvidek.hu.
The first publication of this volume was funded by the European Regional Development Fund of the European Union (HUSK/1101/2.2.1/0052) (www.husk-cbc.eu; www.hungary-slovakia-cbc.eu).
The content of the current volume does not necessarily represent the official position of the European Union.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 3. Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai

A kiadvány második, átdolgozott és bővített kiadása a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ Természet program (LIFE10NAT/HU/000020) támogatásával készült el. Ha többet szeretne megtudni pályázatunkról, keresse fel honlapunkat: www.turjanvidek.hu
A kiadvány első kiadása az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

Letöltés

ROSALIA kézikönyvek 3. szlovák nyelvű összefoglalója: Experimentálna eliminácia inváznych druhov rastlín – súhrn

A kiadvány az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012-2014 támogatásával készült.

Letöltés

Özönnövények – Lágyszárúak

A plakát az "Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken" című pályázat keretében a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával környezetbarát papírra készült. A kiadvány ingyenes terjesztésű. Személyes átvételről érdeklődjön a Duna-Ipoly NPI elérhetőségein.

Letöltés
További kapcsolódó kiadványok megjelenítése További kapcsolódó kiadványok elrejtése
Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.