Közérdekű adatok

A közérdekű adatokról részletesen Igazgatóságunk másik honlapján tájékozódhat:

www.dinpi.hu

Haszonbérleti pályázati felhívások

A Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén haszonbérbe vehető területekről pályázati felhívások készülnek.
A pályázati felhívások a termőföld fekvése szerinti polgármesteri hivatalokban kerülnek kifüggesztésre, valamint másik honlapunkon jelennek meg.

A haszonbérleti pályázati felhívások megtekintéséhez kattintson  

<< HASZONBÉRLETI FELHÍVÁSOK >>

 

Kaszálási bejelentő

Tájékoztatás gazdálkodók részére!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet a kaszálás időpontjának az illetékes nemzeti park igazgatóságok felé történő írásos bejelentését írja elő.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban, írásban kell bejelenteni. A bejelentéshez kérjük használják a mellékelt formanyomtatványt, mely az alábbi linkre kattintva letölthető.

Kaszálási bejelentő lap: odt; doc

A bejelentőt kérjük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak
postán (cím: 1525 Budapest, Pf. 86.),
elektronikus úton (e-mail cím: dinpi@dinpi.hu)
vagy faxon ( 06-1-200-11-68) vagy e-papír alkalmazáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül megküldeni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. §  (1) bekezdésében meghatározottak számára az elektronikus ügyintézés kötelező, erre tekintettel az érintettek csak az E-ügyintézési tv. rendelkezéseinek megfelelően terjeszthetik elő beadványaikat. Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó elírások megsértésével tett nyilatkozat az E-ügyintézési törvény 9. § (5) bekezdés alapján hatálytalan.

Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat


A Magyar Államot az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bekezdése alapján védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor elővásárlási jog illeti meg, melyet az igazgatóság más jogosultakat megelőzően jogosult gyakorolni.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kiállított elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele érdekében kérjük postai úton, vagy e-papír alkalmazáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül benyújtani az adásvételi szerződés egy eredeti példányát, valamint a nyilatkozattételre felszólító megkeresést (formanyomtatvány). A formanyomtatvány ITT tölthető le.

Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiállításának ideje 15 nap.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. §  (1) bekezdésében meghatározottak számára az elektronikus ügyintézés kötelező, erre tekintettel az érintettek csak az E-ügyintézési tv. rendelkezéseinek megfelelően terjeszthetik elő beadványaikat. Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó elírások megsértésével tett nyilatkozat az E-ügyintézési törvény 9. § (5) bekezdés alapján hatálytalan.

Integritási tanácsadó elérhetősége:

 dr. Hegyi Zoltán+36 30 862 7939, hegyiz@dinpi.hu
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi épület (1121 Bp. Költő u. 21) FSZ/22.

Tájékoztató a panaszok és közérdekű bejelentések megtételéről


A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján panasz, vagy közérdekű bejelentés az Igazgatóságnál az alábbi formában terjeszthető elő:
Írásban: az Igazgatóság postacímén (1525 Budapest, Pf.: 86.), vagy elektronikus levelezési címén (dinpi@dinpi.hu), továbbá e-papír szolgáltatás igénybe vételével.

Szóban
: telefonon (06-1/391-4610), vagy személyesen az Igazgatóság központi ügyfélfogadási irodájának címén (1121 Budapest, Költő u. 21.), továbbá az Igazgatóság bármely telephelyén az Igazgatóság bármely ügyintézőjénél.

A bejelentő személyes adataink védelme:


A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.