Fóti-Somlyó TT

Fóti boglárka (fotó: Kalotás Zsolt)

A Gödöllői-dombvidék peremén valóságos hegy látszatát kelti a fóti Somlyó, amely piroxénandezit-tufából, édesvízi és miocén mészkőből, valamint löszös és homokos pannon üledékből épült fel. A terület egykor gazdag volt erdőségekben. Az északi lejtőláb löszös üledékén már csak kis foltban található meg a lösz szukcessziós sorozatának záró társulása a tatárjuharos löszpusztai tölgyes.

Védettségét a jelenleg hatályos, a Fóti-Somlyó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 50/2007. (X. 18.) KvVM rendelet tartja fenn.

- A területet 1953-ban nyilvánította védetté az Országos Természetvédelmi Tanács a 1243/53. sz. határozatával. A természetvédelemről szóló 1961. évi 18. sz. tvr. végrehajtására kiadott 12/1971. (IV 1.) sz. Korm. rendelet alapján az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke a 2051/1975. sz. határozatával az országos jelentőségű területek közé sorolta. A védett terület bővítése és egy részének fokozottan védetté nyilvánítása a 2/1988. (V 26.) KVM. sz. rendelet alapján történt.
- Törzskönyvi száma: 46/TT/53
- Kiterjedése: 282 ha
- Fokozottan védett: 105 ha
- Az érintett községhatár: Fót

Érdekesek a terület lágyszárú növényei. A meredek északi lejtők sajátos mikroklímájával magyarázható, hogy a sziklák jelenléte nélkül is megtelepedett az aranyos fodorka. Egyetlen európai ritkaság volt a területen, a fokozottan védett déli sárkányfű, de ma már nem tenyészik. Kiemelkedően magas a pannon, a pontusi és a szubmediterrán fajok száma, szinte az egész vegetáció a jégkorszak utáni felmelegedés emlékeit őrző reliktumfajok sokaságából áll.
A terület lepkefaunájának avatott kutatója, Szalkay József 1962-ben megjelent közleményében csaknem 650 nagy lepke faj előfordulásáról adott tájékoztatást. A Frivaldszky Imre által Bulgáriából leírt pontusi lepkefaj, a fóti boglárka legjelentősebb hazai lelőhelyét itt találni. Nagy ritkaság a melegkedvelő, szubmediterrán elterjedésű zörgőlepke. Ez is mutatja, hogy a Somlyó melegebb korszakok emlékét őrző fajok menedéke.
A területen az elevenszülő gyík kivételével az összes hazai gyíkfaj megtalálható. Legértékesebb az országszerte pusztuló magyar gyík. A homokpuszták egykori lakója, a parlagi vipera feltehetően kipusztult. A madárvilága is gazdag, a fehérhátú kivételével valamennyi harkályfaj előfordul a területen. Kisebb gyurgyalag állomány is él a hegyen.
A gazdag és hazai viszonylatban sajátos fauna kialakulását, illetve életfeltételét a mikroklíma alakulást befolyásoló növény együttes biztosítja.

Főbb veszélyeztető tényezők és speciális védelmi feladatok:
A hegyre jellemző erdőtársulás szinte teljes mértékben a mezőgazdasági tevékenység áldozata lett. A korábbi évek erdősítései során az ostorfa, az akác, a bálványfa, az erdei- és fekete fenyő betelepítésével megváltozott a táj arculata. Mindez a növény- és állatvilág elszegényedéséhez vezetett.
Néhány éve megkezdődött a tájidegen fajok cseréje.
Természetvédelmi érdek a mikroklimatikus viszonyok fenntartása, a löszpusztai tölgyes területarányának fokozatos növelése, egyes területek visszafüvesedésének lehetővé tétele.

Kapcsolattartó:

Kazi Róbert

E-mail:

kazir@dinpi.hu

Telefon:

+36 30 440 3256

Önkéntes napok a Fóti-Somlyón

Iskolásokkal és fóti önkéntesekkel végeztünk élőhely-rekonstrukciós munkákat a Fóti-Somlyó Természetvédelmi Területen.

Tovább

Szorgos kis kezek 250 db facsemetét ültettek

A Közép-Budai Waldorf Iskola 70 fős csapatával végeztünk élőhely-rekonstrukciós munkákat a Fóti-Somlyó Természetvédelmi Területen.

Tovább

Erdőt „vetettünk”

Megtörtént az első kapavágás a LIFE4OakForests projekt keretében! Több mint három mázsa tölgymakkot kapáltunk be önkéntesek segítségével a Fóti-Somlyó özönnövényekkel borított területein. Munkánkkal elősegítettük a termőhelyre jellemző őshonos molyhos és cseres tölgyesek regenerációját.

Tovább
További kapcsolódó hírek megjelenítése További kapcsolódó hírek elrejtése

Fóti-Somlyó tanösvény

A Budapesttől 25 km-re lévő Fóti-Somlyó valóságos hegy látszatát kelti a Gödöllői-dombvidék peremén. A 3500 m hosszú kör vonalvezetésű tanösvény a Fáy-présház mellől indul, s a lepkés állomásjelzést követve 2,5 óra alatt bejárható.

Tovább

Fóti-Somlyó tanösvény

Szeretettel köszöntünk a Fóti-Somlyó tanösvényen. A Fót határában álló Somlyóhegy már régóta a főváros zsúfoltságából, zajából menekülni vágyók kedvelt menedéke. Mintegy 150 éve a hegy oldalában kiterjedt szőlőültetvények álltak, a hegy tetejét pedig legelők és erdők borították. Akkoriban az ország legrangosabb politikai és szellemi vezetői rendszeresen összegyűltek Fáy András itteni présházában, hogy ebben az idilli környezetben vitassák meg az ország dolgait. A szőlőket azóta elpusztította a filoxéra, a legelők beerdősültek, a felhagyott kultúrtáj helyét pedig lassan visszafoglalta a természet: szőlők helyett ritka lepkékben, virágokban gyönyörködhetünk. A tanösvény a Fóti-Somlyó-hegy legszebb részeire kalauzol el, a tanösvényfüzettel pedig a terület felfedezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Letöltés
Mint minden weboldal, a dunaipoly.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król adatvédelmi tájékoztatónkban talál.